Cookies – og persondatapolitik

Cookies – og persondatapolitik2019-03-12T11:08:03+00:00

Cookie – og persondatapolitik

Forside

Ejer- og kontaktoplysninger: Vores webstedsadresse er: https://ks-onlinemarketing.dk. og er ejet af Kristina Sindberg kontakt kontakt@ks-onlinemarketing.dk

CVR 21 07 54 93

HVAD ER EN COOKIE?

Cookies anvendes i dag af stort set alle hjemmesider. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på dit IT-udstyr, så længe du har din browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes på dit IT-udstyr i et længere tidsrum (persistente/vedvarende cookies). Når du gen-besøger en hjemmeside bliver en vedvarende cookie typisk fornyet.

ks-onlinemarketing.dk bruges cookies til at undersøge, hvordan hjemmesiden bliver brugt. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.

 

Vi bruger følgende typer cookies på ks-onlinemarketing.dk

ks-onlinemarketing.dk  sætter som 1. part:

 

Sessionscookies som har til formål at huske forskellige former for information, når du bevæger dig rundt på www.ks-onlinemarketing.dk. De udløber, når du lukker browseren.

 

Vedvarende (persistente) cookie med det formål at give brugerne mulighed for at dele indhold på forskellige services. Denne cookie lagres i 2 år.

Derudover sætter følgende 3. part cookies på www.ks-onlinemarketing.dk

 

www.ultimatesocialmedia.com

 

ultimatesocial placerer henholdsvis to sessionscookies og to vedvarende cookies, som gør det muligt at dele indhold på www.ks-onlinemarketing.dk  på sociale medier, f.eks. ”tweet this” eller ”del dette på facebook”. De to sessionscookies slettes, når du lukker browseren. De vedvarende cookies slettes efter 2 år.

 

www.google.com

 

Google.com placerer henholdsvis en sessionscookie og en vedvarende cookie med det formål at huske hvilke browser, som du anvender i forbindelse med brugen af google.maps. Sessionscookien slettes, når du lukker browseren. Den vedvarende cookie slettes efter 6 måneder.

Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.

Hvis du anvender en PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies

 

Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens IT-udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

 

Link til bekendtgørelse
Link til vejledning

 

Hvis du har spørgsmål om cookies på www.ks-onlinemarketing.dk, er du velkommen til at kontakte os på: kontakt@ks-onlinemarketing.dk

PERSONDATAPOLITIK OG VILKÅR

Et af KS – Online Marketings overordnede mål er at opretholde et højt niveau af sikkerhed for vores kunder og medarbejdere. KS – Online Marketing ønsker med denne politik at kortlægge på en klar og overskuelig måde hvordan KS – Online Marketing håndterer dine personoplysninger.

1.      DATAANSVARLIG

KS – Online Marketing driver konsulent ydelser indenfor online markedsføring.

________________________________________________________________________________

KS – Online Marketings  kontakt oplysninger er:

kontakt@ks-onlinemarketing.dk

Att: COO Kristina Sindberg

________________________________________________________________________________

KS – Online Marketing udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

KS – Online Marketing leverer som reklamebureau en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til KS – Online Marketing, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af KS – Online Marketing.

 

2.      HVORDAN INDSAMLER KS – ONLINE MARKETING PERSONOPLYSNINGER?

KS – Online Marketing indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af KS – Online Marketing serviceydelser.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • På B2B marked. For eksempel i salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af KS – Online Marketing serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
 • Via browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af KS – Online Marketing digitale ydelser.
 • Ved indmeldelse i KS – Online Marketing og når du abonnerer på KS – Online Marketing nyhedsbreve.
 • Fra Sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3.      HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER K S – Online Marketing?

KS – Online Marketing indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik
 • Brugen af KS – Online Marketing
 • Feedback via kundeundersøgelser.
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give KS – Online Marketing personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give KS – Online Marketing mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • privat login til dine sociale medier
 • login til dine/e hjemmeside/r

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter KS – Online Marketing det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil KS – Online Marketing i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en marketingansvarlig eller samarbejdspartnere.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede beslutningstager/e om KS – Online Marketing’s vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4.      HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

KS – Online Marketing indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelser, der både afgør hvilke personoplysninger KS – Online Marketing indsamler samt formålet med indsamlingen.

KS – Online Marketing’s formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine bestillinger og køb af KS – Online Marketing’s serviceydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter din bestilling.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af KS – Online Marketing’s serviceydelser.
 • Tilpasning af KS – Online Marketing kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til KS – Online Marketing.
 • Opfyldelse af lovkrav.
5.      DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå KS – Online Marketing baserer behandlingen af dine personoplysninger.

KS – Online Marketing kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, for det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan KS – Online Marketing behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at KS – Online Marketing kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som KS – Online Marketing forfølger kan blandet andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af KS – Online Marketing’s serviceydelser.

I nogle tilfælde vil KS – Online Marketing modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en bestilling foretaget af tredjepart – Eksempelvis af en marketing assistent eller lignende.

I disse tilfælde er den ansvarlige for bestillingen pålagt at informere de involverede i virksomheden om KS – Online Marketing’s vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

6.      DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger KS – Online Marketing behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, KS – Online Marketing har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger KS – Online Marketing har registret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter KS – Online Marketing alle oplysninger, som KS – Online Marketing ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder at behandling herefter ophører, medmindre KS – Online Marketing efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til KS – Online Marketing enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte KS – Online Marketing, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

KS – Online Marketing vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger KS – Online Marketing, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

KS – Online Marketing kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 

7.      HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS KS – ONLINE MARKETING

Når du søger en stilling hos KS – Online Marketing behandles de oplysninger, som du har givet KS – Online Marketing i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

KS – Online Marketing har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Det er alene COO og IT administrator, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Hvis du bliver ansat i KS – Online Marketing gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med KS – Online Marketing’s persondatapolitik for medarbejdere.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 2 måneder efter afslaget er givet. KS – Online Marketing indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen.

KS – Online Marketing kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

KS – Online Marketing beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 7 i nærværende persondatapolitik.

Hvis der ønskes adgang til oplysninger, som KS – Online Marketing behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at KS – Online Marketing sletter dine oplysninger, kan der rettes henvendelse til KS – Online Marketing af via e-mail:

kontakt@ks-onlinemarketing.dk

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

8.      OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

KS – Online Marketing beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

KS – Online Marketing har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere og free lance ansatte, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

KS – Online Marketing kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager KS – Online Marketing løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil KS – Online Marketing underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

KS – Online Marketing sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover KS – Online Marketing’s interne systemer benytter KS – Online Marketing sig af eksterne leverandører af ITservices, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

KS – Online Marketing har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

KS – Online Marketing kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

KS – Online Marketing sletter dine personoplysninger, når KS – Online Marketing efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

Vilkår for nyhedsmails

Indsamlingen af personoplysninger sker med henblik på, at kunne udsende nyhedsbreve.

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet accepterer du dermed at modtage information og materiale på e-mail. som gennemgået ovenfor.

Du vil modtage eksklusive og målrettede tilbud, invitationer til events og arrangementer.

Det er derfor en betingelse for at modtage vores nyhedsbrev, at du har læst ovenforstående ovenstående ”Persondatapolitik og vilkår”.

Det kan være nødvendigt eller hensigtsmæssigt for KS – Online Marketing, at ændre i vilkårene for modtagelse af nyhedsbreve, ligesom det kan være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage ændringer, justeringer eller tilpasninger i Privatlivspolitikken.

Denne hjemmeside bruger cookies og tredjepartstjenester. Læs mere Ok

Vi bruger 1. og 3. parts cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse. Du accepterer, hvis du klikker OK.